Nadační fond: Pro srdce Hané

„Bojuj o své srdce!“

O nadačním fondu

Nadační fond Pro srdce Hané byl založen jako Nadace Pro srdce Hané v roce 1992 společným úsilím lékařů I. a III. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři si začali uvědomovat nedostatečné možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty z regionu.

V České republice jsou onemocnění srdce a cév velmi rozšířené a víc než polovina občanů, kteří se nedožijí konce dalšího roku, zemře právě na tato onemocnění. Žádné jiné onemocnění v naší republice nepostihuje tolik občanů a rodin.

Moderní lékařská věda již umí pomoci mnohým z těchto pacientů. Nadační fond se zasloužil o pomoc občanům olomouckého regionu tím, že pomohl získat finanční prostředky pro vybudování kardiocentra s odbornou péči. Toto kardiocentrum koncentruje vysoce erudované lékaře - kardiology a kardiochirurgy, ale také nezbytné finančně nákladné přístrojové vybavení.

V poslední době se nadační fond zaměřuje na posílení prevence kardiovaskulárních onemocnění, především formou aktivního vzdělávání populace, pořádá pravidelně jednou v měsíci Klub kardiaků (naučně vzdělávací přednášková odpoledne pro pacienty a jejich příbuzné).

Organizuje tzv. Šňůru života (zábavně-vzdělávací odpoledne na téma neodkladné resuscitace, s cílem výuky a šíření znalostí neodkladné laické resuscitace široké veřejnosti).

V roce 2006 byla Šňůra života rozšířena na akci Zdravé srdce Hané (u příležitosti Světového dne srdce). Na této akci jsou presentovány nové preventivní programy nadačního fondu.

V roce 2005 otevřel nadační fond ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Krajským úřadem chodecko- běžeckou stezku v olomouckých parcích. Stezka dostala název Kroky ke zdraví- kondiční program Pro srdce Hané.

Cíle:

 • prevence onemocnění srdce a cév
 • výuka neodkladné resuscitace
 • provoz Klubu kardiaků
 • Kroky ke zdraví- kondiční program Pro srdce Hané

PROČ?

 • proto, že každý druhý z nás umírá na kardiovaskulární choroby
 • proto, že prevence a moderní léčba zvyšuje kvalitu života a prodlužuje jej i o několik let
 • proto, že každý má nárok být informován a odpovídajícím způsobem léčen

JAK?

 • společným úsilím občanů, podniků, škol a institucí

Nejste-li lhostejní k této problematice, můžete přispět jakoukoliv částkou na bankovní účet nadačního fondu.

Správní rada

MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D. - předsedkyně správní rady

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Bc. Beata Brošová

MUDr. Lukáš Kalabis

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.

Revizor: Dr. Mgr. Josef Podstata

Zápis z výroční schůze o činnosti, hospodaření a účetnictví nadačního fondu "Pro srdce Hané" za rok 2015

Přítomni: prof. dr. Táborský, prof. dr. Sovová, doc. dr. Pastucha, dr. Kalabis, dr. Škvařilová, pí Brošová, revizor dr. Podstata

Omluveni: doc. dr. Číhalík

 1. Akce realizované NF v r. 2015:
  1. 9× Klub Kardiaků (Divadlo hudby)
  2. Akce "Zdravé srdce Hané"
  3. Obnovení stezky (nátěr dlaždic) v parku
 2. Žádné osobě nebyly vyplaceny nadační příspěvky vyšší než 10 000,- Kč (nejvíce 2 000,- Kč v souvislosti s prací pro akci "Zdravé srdce Hané").
 3. Diskutováno více drobnějších aktivit NF ke zlepšení PR. Plán letošních aktivit - v r. 2016:
  1. Klub kardiaků v Divadle Hudby: 9-10x (zodpovídá dr. Škvařilová)
  2. Akce: "Zdravé srdce Hané" ve spolupráci s Luklovým dnem - opět chůze + běh od hotelu Clarion na Horní náměstí, kde aktivity obdobné jako před rokem: výuka resuscitace, měření TK, lipidů, glykemie, cvičení mediků, (zodpovídá dr, Škvařilová) - termín akce 3. 10. 2016 odpoledne po přednáškách v hotelu Clarion.
  3. Výuka Nordic walking v Bezručových sadech (1-2 hodiny) pro veřejnost - zodpovídá doc. dr Pastucha - termín sdělí.
  4. Podpora pohybové aktivity koncem května 2016 (buď jako součást "Den v pohybu" nebo mimo tento den) - zodpovídá dr. Podstata, Bea Brošová
 4. Aktualizaci webových stránek NF - podklady dodá dr. Škvařilová, Brošová, zajistí Winternet s.r.o.
 5. Revizor - dr. Podstata slíbil projít všechny podklady pro účetnictví za rok 2014 a 2015. Podklady dodá dr. Škvařilová.
 6. Potřeba průběžného odpisu nepoužívaného, technicky zastaralého majetku nadačního fondu.

V Olomouci 29. 2. 2016

zapsala: Škvařilová

předsedkyně Nadačního fondu Pro srdce Hané

NADAČNÍ FOND PRO SRDCE HANÉ
Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800

Tvorba www stránek © 2018 Winternet