Nadační fond: Pro srdce Hané

„Bojuj o své srdce!“

Současný stav v české republice

Onemocnění srdce a cév představují hlavní příčinu úmrtí v populaci obyvatel ekonomicky vyspělých států. V České republice tomu není jinak, více než polovina obyvatel umírá na tato onemocnění (na druhém místě jsou nádory).

V boji s těmito chorobami je zcela nepochybně nejdůležitější prevence: pozitivní ovlivnění životního stylu, stravovacích návyků, omezení kouření.

Pokud se ale nemoc objeví, je třeba ji adekvátně léčit.

Ischemická choroba srdeční

SOUČASNÉ ZNALOSTI LÉKAŘSKÉ VĚDY NABÍZEJÍ TĚMTO NEMOCNÝM TŘI MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Ischemická choroba srdeční Ischemická choroba srdeční Ischemická choroba srdeční
  1. Farmakologické ovlivnění nemoci pomocí dlouhodobého podávání léků.
  2. Kardiochirugické operace ("bypassová" operace neboli přemostění zúženého místa ve věnčité tepně pomocí žilního nebo arteriálního štěpu). Od roku 2002 funguje Kardiochirurgická klinika ve Fakultní nemocnici Olomouc, a tak mají všichni obyvatelé našeho regionu stejnou šanci být operováni jako ve vyspělé Evropě.
  3. Intervenční kardiologie - nabízí pacientům rozšíření věnčitých tepen pomocí speciálních katetrů s balonkem. Po nafouknutí balonku pod vysokým tlakem dochází ke stlačení sklerotických hmot ve věnčité tepně a zlepšení průtoku koronárním řečištěm. Všechny výkony se provádí na I. Interní klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Hypertenze

81 otázek a odpovědí o hypertenzi


Fotogalerie

Hypertenze
Hypertenze
Hypertenze

NADAČNÍ FOND PRO SRDCE HANÉ
Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800

Tvorba www stránek © 2018 Winternet