Nadační fond: Pro srdce Hané

„Bojuj o své srdce!“

Prevence srdečních chorob: Zdravá restaurace

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) patří na první místo v příčinách úmrtí. Důležitou součástí problematiky KVO je prevence. V roce 1999 a následně 2004 vydala Evropská kardiologická společnost, Evropská společnost pro aterosklerózu, Evropská společnost pro hypertenzi, Mezinárodní společnost behaviorální medicíny, Evropská společnost všeobecného a rodinného lékařství a European Heart Network společné doporučení: Prevence ischemické choroby srdeční v klinické praxi. Česká kardiologická společnost vydala svá poslední doporučení v roce 2005.

Tato doporučení uvádějí, že v rámci populační strategie, zaměřené na omezení kuřáctví, podporu racionálních stravovacích návyků a zvýšení fyzické aktivity, je třeba se zaměřit hlavně na osoby s přítomnými symptomy KVO a na jedince s vysokým rizikem vzniku a rozvoje KVO.

Logo zdravé restaurace

Do projektu Zdravá restaurace se může přihlásit každé restaurační zařízení, které bude splňovat následující podmínky:

  • V době oběda se ve vyhrazené části restaurace nekouří.
  • V nabídce jsou alespoň 3 jídla, které odpovídají pravidlům zdravé výživy. Tyto jídla vybere majitel spolu se členy správní rady nadačního fondu.
  • Na stolech jsou umístěny tabulky s přehledem základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění spolu s doporučením zdravé výživy a vybraných jídel "Pro Vaše srdce".

Pokud restaurační zařízení tyto podmínky splní, bude mu slavnostně udělen certifikát "Zdravá restaurace" a restaurační zařízení bude označeno nálepkou.

Nadační fond Pro srdce Hané bude tyto restaurace propagovat na svých webových stránkách a mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.

Mediální partneři: Inzertní agentura PROFIT s.r.o., Winternet s.r.o., ZZIP s.r.o., Český rozhlas, Olomoucký deník.

Vizte také:

NADAČNÍ FOND PRO SRDCE HANÉ
Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800

Tvorba www stránek © 2018 Winternet