Klub kardiaků


TERMÍNY SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU KARDIAKŮ: září – prosinec 2020

Místo konání: posluchárna I.interní kliniky FN v Olomouci, sraz před vchodem do budovy D1, pokud nejsou přednášky nahrazeny jinou akcí

Čas: vždy v 16 - 17 hodin:


Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800