O nadačním fondu


Nadační fond Pro srdce Hané byl založen jako Nadace Pro srdce Hané v roce 1992 společným úsilím lékařů I. a III. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři si uvědomili nedostatečné možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pacientů z regionu ve srovnání např. s Prahou a chtěli situaci zlepšit.

V České republice jsou onemocnění srdce a cév velmi rozšířené a víc než polovina občanů, kteří se nedožijí konce dalšího roku, zemře právě na tato onemocnění. Žádné jiné onemocnění v naší republice nepostihuje tolik občanů a rodin.

Moderní lékařská věda již umí pomoci mnohým z těchto nemocných. Nadační fond se zasloužil o pomoc občanům olomouckého regionu tím, že pomohl získat finanční prostředky pro vybudování kardiocentra s odbornou péči. Toto kardiocentrum koncentruje vysoce erudované lékaře - kardiology a kardiochirurgy, ale také nezbytné, finančně nákladné přístrojové vybavení.

V poslední době se nadační fond zaměřuje na posílení prevence kardiovaskulárních onemocnění, především formou aktivního vzdělávání populace, pořádá pravidelně jednou v měsíci Klub kardiaků (naučně vzdělávací přednášková odpoledne pro pacienty a jejich příbuzné).

Organizuje tzv. Šňůru života (zábavně-vzdělávací odpoledne na téma neodkladné resuscitace, s cílem výuky a šíření znalostí neodkladné laické resuscitace široké veřejnosti).

V roce 2006 byla Šňůra života rozšířena na akci Zdravé srdce Hané (u příležitosti Světového dne srdce). Na této akci jsou prezentovány nové preventivní programy nadačního fondu.

V roce 2005 otevřel nadační fond ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Krajským úřadem chodecko-běžeckou stezku v olomouckých parcích. Stezka dostala název Kroky ke zdraví - kondiční program Pro srdce Hané.


Cíle

  • prevence onemocnění srdce a cév
  • výuka neodkladné resuscitace
  • provoz Klubu kardiaků
  • Kroky ke zdraví- kondiční program Pro srdce Hané

Proč?

  • proto, že každý druhý z nás umírá na kardiovaskulární choroby
  • proto, že prevence a moderní léčba zvyšuje kvalitu života a prodlužuje jej i o několik let
  • proto, že každý má nárok být informován a odpovídajícím způsobem léčen
  • proto, že chceme prožít seniorský věk aktivně a v dobré fyzické kondici

Jak?

Dosáhnout toho lze jen společným úsilím občanů, podniků, škol a institucí

Nejste-li lhostejní k této problematice, můžete přispět jakoukoliv částkou na bankovní účet nadačního fondu.


Správní rada

MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.
předsedkyně správní rady
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
Mgr. Beata Brošová
MUDr. Marek Vícha
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
Dr. Mgr. Josef Podstata
revizor

Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800