Pohybem proti infarktu


Pohyb je velmi důležitá aktivita, bez které se vám kardiovaskulární riziko snížit nepodaří. I pokud máte problémy s mobilitou (potíže s klouby, bolesti v zádech), téměř vždy lze najít fyzickou aktivitu, kterou můžete pravidelně provádět. Důležité je, aby to bylo 3 4x týdně aspoň 30-40 minut nejlépe souvisle. Můžete střídat nejrůznější aktivity v rámci týdne, aby vás to bavilo a abyste měli z pohybu potěšení.

Zahajujeme s menší zátěží – zaměřujeme se na dodržení stanoveného času. Pokud tedy s pohybovou aktivitou začínáme, snažíme se cvičit, chodit atp. aspoň 20-30 min. Teprve později (po několika týdnech) přidáváme postupně zátěž (rychlost, výkon na rotopedu), abychom dosáhli doporučovaného zatížení.

Vhodná intenzita zátěže

Hlavní zásadou je bezpečnost, zvláště u pacientů s již prokázaným kardiovaskulárním onemocněním. Bezpečností myslíme i opatrnost při chůzi na namrzlém chodníku, na mokrém listí a podobně. Pokud si stavem cesty nejsme jistí, je bezpečnější si opatřit hole (viz Nordic walking). U dosud zdravých osob je cílem dosažení 60 75 % maximální tepové frekvence při zátěži. Postupně zvyšujeme délku a intenzitu zátěže při cvičení během čtyř až šesti týdnů (začneme 20 minutami cvičení obden a každý týden přidáme 5 minut, takže 6. týden dosáhneme 45 minut cvičení každý druhý den).

Chůze

je nejpřirozenější forma pohybu. Je jedno, jestli chodíme po parku nebo v lese nebo na chodníku kolem domu. Důležité je, aby se chůze stala každodenním zvykem, aktivitou, která těší. Kromě klasické chůze, můžeme vyzkoušet tzv. rychlou chůzi - walking. Představuje vhodný způsob pohybu zvláště pro osoby začínající s pohybovou aktivitou, s nízkou tělesnou zdatností, nadváhou či s některými kloubními onemocněními. Začínáme pohodlnou chůzí s rychlostí 4 km/hod a postupně se snažíme rychlost navyšovat až na 9 km/hod, pokud jdeme po rovince. Jak moc si můžete dovolit navyšovat rychlost poznáte snadno: udržujte takovou rychlost, u které budete schopni hovořit. Pokud se při hovoru musíte zastavovat, znamená to, že jdete příliš rychle! Za chůzí nemusíte na výlet, stačí, když vystoupíte z tramvaje dvě zastávky před cílem nebo auto zaparkujete na kraji města nebo vesnice a zbytek dojdete pěšky.

Nordic walking – chůze se speciálními hůlkami.

Chůze s holemi je v současnosti nejrychleji se rozvíjející pohybovou aktivitou vůbec. Výhodou je, že ji lze zapojit také do běžného života, můžete hole používat při chůzi do zaměstnání nebo při procházce s rodinou. Je přístupná také starším lidem, kteří by bez opory měli obavu, že neudrží rovnováhu Pokud se rozhodnete pro tento typ aktivity, seznamte se blíže se se správnou technikou chůze s holemi a při jejich výběru dbejte na správnou délku. Ta by měla odpovídat cca 68 % Vaší výšky, podobně jako u holí pro běžky.

Plavání

Další velmi vhodná a příjemná pohybová aktivita. Nejdůležitější je ale bezpečnost. Ve vyšším věku je vhodnější chodit plavat na bazén, kde dosáhnete nohami na dno a kde si můžete kdykoliv odpočinout. Výborné je i cvičení ve vodě – rozpohybujete klouby a ještě si užijete spoustu legrace. Velmi vhodné zejména pro ty, kteří mají problémy s kolenními nebo kyčelními klouby.


Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800