Terapie


Současný stav v české republice

Onemocnění srdce a cév představují hlavní příčinu úmrtí v populaci obyvatel ekonomicky vyspělých států. Souvisí s výrazným nárůstem osob s metabolickým syndromem (epidemie 21. století, do kterého patří obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a některé odchylky v krevních testech). V České republice tomu není jinak, více než polovina obyvatel umírá na kardiovaskulární onemocnění (na druhém místě jsou onkologická onemocnění).

V boji s těmito chorobami je zcela nepochybně nejdůležitější prevence: pozitivní ovlivnění životního stylu, stravovacích návyků, ukončení kouření, kontrola váhy, kontrola hladiny cukru v krvi a hladina škodlivého LDL cholesterolu

Pokud se ale nemoc objeví, je třeba ji adekvátně léčit.

Ischemická choroba srdeční

Prevence: dostatečná fyzická aktivita – doporučeno 10000 kroků/den + zdravá strava. Dosažení optimální váhy, ukončit kouření. Udržování škodlivého LDL cholesterolu u jinak zdravých jedinců kolem 2,6 mmol/l, u pacientů s prokázanou ICHS pod 1,4 mmol/l. Doporučuje se dostatek kontaktů s dětmi, vnuky, rodinou, přáteli, pozitivními impulzy. Rozvíjet i ve vyšším věku paměť, logiku, soustředění.

Současné znalosti lékařské vědy nabízejí těmto nemocným tři možná řešení

  1. Farmakologické ovlivnění životní prognózy dlouhodobým užíváním léků tam, kde preventivní opatření nejsou dostatečně účinná. Týká se zejména léčby vysokého tlaku a vysoké hladiny škodlivého LDL cholesterolu, podávání léků snižujících srážení krve.
  2. Kardiochirugické operace ("bypassová" operace neboli přemostění zúženého místa ve věnčité tepně pomocí žilního nebo arteriálního štěpu). Od roku 2002 funguje Kardiochirurgická klinika ve Fakultní nemocnici Olomouc, a tak mají všichni obyvatelé našeho regionu stejnou šanci být operováni jako ve vyspělé Evropě. Vedle „bypassových operací" jsou na kardiochirurgické klinice rutinně prováděny operace chlopní, výkony na aortě
  3. Intervenční kardiologie nabízí pacientům rozšíření věnčitých tepen pomocí speciálních katetrů s balonkem většinou doplněnou o implantací stentu - pružinky. Ta zajišťuje dlouhodobou průchodnost věnčité tepny, většinou celoživotně. Po nafouknutí balonku, na který je natlačen stent, pod vysokým tlakem dochází k roztlačení sklerotických hmot ve věnčité tepně a zlepšení průtoku ve věnčitých tepnách. Následně se balónek vyfoukne, celé instrumentárium odstraní, ale stent v tepně zůstane do konce života.

Hypertenze

81 otázek a odpovědí o hypertenzi

Videa

Edukace

Vytvořili studenti FZV a LF UP v rámci výuky preventivní kardiologie.


Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800